Cable - Dây cáp

 Cáp nối dài 24pin bọc lưới  Cáp nối dài 24pin bọc lưới
270,000₫
 Cáp nối dài 6pin VGA bọc lưới  Cáp nối dài 6pin VGA bọc lưới
130,000₫
 Cáp nối dài 8pin CPU bọc lưới  Cáp nối dài 8pin CPU bọc lưới
140,000₫
 Cáp nối dài 8pin VGA bọc lưới  Cáp nối dài 8pin VGA bọc lưới
140,000₫