SSD - Ổ Cứng Thế Hệ Mới

-14%
 SSD Colorful SL300-120G SSD Colorful SL300-120G
590,000₫ 690,000₫

SSD Colorful SL300-120G

590,000₫ 690,000₫

-10%
 SSD Colorful SL500-320G SSD Colorful SL500-320G
1,390,000₫ 1,550,000₫

SSD Colorful SL500-320G

1,390,000₫ 1,550,000₫

-9%
 SSD Colorful SL500-480G SSD Colorful SL500-480G
1,590,000₫ 1,750,000₫

SSD Colorful SL500-480G

1,590,000₫ 1,750,000₫

-8%
 SSD Colorful SL500-640G SSD Colorful SL500-640G
2,075,000₫ 2,250,000₫

SSD Colorful SL500-640G

2,075,000₫ 2,250,000₫

-8%
 SSD Colorful SL500-720G SSD Colorful SL500-720G
2,170,000₫ 2,350,000₫

SSD Colorful SL500-720G

2,170,000₫ 2,350,000₫

-6%
 SSD Kingspec NE-128 M2 128Gb SSD Kingspec NE-128 M2 128Gb
799,000₫ 849,000₫

SSD Kingspec NE-128 M2 128Gb

799,000₫ 849,000₫

-5%
 SSD Kingspec NE-1T M2 1TB SSD Kingspec NE-1T M2 1TB
3,999,000₫ 4,199,000₫

SSD Kingspec NE-1T M2 1TB

3,999,000₫ 4,199,000₫

-2%
 SSD Kingspec NE-256 M2 256Gb SSD Kingspec NE-256 M2 256Gb
1,369,000₫ 1,399,000₫

SSD Kingspec NE-256 M2 256Gb

1,369,000₫ 1,399,000₫

-5%
 SSD Kingspec NE-512 M2 512Gb SSD Kingspec NE-512 M2 512Gb
2,189,000₫ 2,299,000₫

SSD Kingspec NE-512 M2 512Gb

2,189,000₫ 2,299,000₫

-11%
 SSD Kingspec NT-128 M2 SSD Kingspec NT-128 M2
669,000₫ 749,000₫

SSD Kingspec NT-128 M2

669,000₫ 749,000₫

-14%
 SSD Kingspec NT-256 M2 SSD Kingspec NT-256 M2
1,029,000₫ 1,199,000₫

SSD Kingspec NT-256 M2

1,029,000₫ 1,199,000₫

-13%
 SSD Kingspec NT-512 M2 SSD Kingspec NT-512 M2
2,009,000₫ 2,299,000₫

SSD Kingspec NT-512 M2

2,009,000₫ 2,299,000₫

-15%
 SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb SSD Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb
639,000₫ 749,000₫
-8%
 SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB
3,209,000₫ 3,499,000₫

SSD Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

3,209,000₫ 3,499,000₫

-16%
 SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb SSD Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb
1,009,000₫ 1,199,000₫
-7%
 SSD Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB SSD Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB
6,509,000₫ 6,999,000₫

SSD Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

6,509,000₫ 6,999,000₫

-10%
 SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb SSD Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb
2,069,000₫ 2,299,000₫