Tản Nhiệt Khí Noctua

-12%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15
2,450,000₫ 2,770,000₫

Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15

2,450,000₫ 2,770,000₫

-15%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15 SE - AM4  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15 SE - AM4
2,350,000₫ 2,770,000₫
-14%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15S  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15S
2,250,000₫ 2,610,000₫

Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH - D15S

2,250,000₫ 2,610,000₫

-8%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9a-AM4  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9a-AM4
1,080,000₫ 1,180,000₫

Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9a-AM4

1,080,000₫ 1,180,000₫

-8%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9i  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9i
1,080,000₫ 1,180,000₫

Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9i

1,080,000₫ 1,180,000₫

-12%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9x65  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9x65
1,250,000₫ 1,420,000₫

Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9x65

1,250,000₫ 1,420,000₫

-12%
 Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9x65 SE-AM4  Tản Nhiệt Khí NOCTUA NH-L9x65 SE-AM4
1,250,000₫ 1,420,000₫