Vga - Card Màn Hình

-12%
 MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OC MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OC
4,300,000₫ 4,900,000₫

MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OC

4,300,000₫ 4,900,000₫

-10%
 MSI GTX 1650 GAMING X 4G MSI GTX 1650 GAMING X 4G
4,700,000₫ 5,200,000₫

MSI GTX 1650 GAMING X 4G

4,700,000₫ 5,200,000₫

-10%
 MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC
4,300,000₫ 4,800,000₫

MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC

4,300,000₫ 4,800,000₫

-12%
 MSI GTX 1660 AERO ITX 6G OC MSI GTX 1660 AERO ITX 6G OC
5,900,000₫ 6,700,000₫

MSI GTX 1660 AERO ITX 6G OC

5,900,000₫ 6,700,000₫

-11%
 MSI GTX 1660 GAMING X 6G MSI GTX 1660 GAMING X 6G
6,800,000₫ 7,600,000₫

MSI GTX 1660 GAMING X 6G

6,800,000₫ 7,600,000₫

-10%
 MSI GTX 1660 Ti GAMING 6G MSI GTX 1660 Ti GAMING 6G
8,400,000₫ 9,300,000₫

MSI GTX 1660 Ti GAMING 6G

8,400,000₫ 9,300,000₫

-13%
 MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6G MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6G
8,400,000₫ 9,700,000₫

MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6G

8,400,000₫ 9,700,000₫

-12%
 MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC
7,600,000₫ 8,600,000₫

MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC

7,600,000₫ 8,600,000₫

-12%
 MSI GTX 1660 VENTUS XS 6G OC MSI GTX 1660 VENTUS XS 6G OC
6,000,000₫ 6,800,000₫

MSI GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

6,000,000₫ 6,800,000₫

-13%
 MSI RTX 2060 GAMING Z 6G MSI RTX 2060 GAMING Z 6G
10,400,000₫ 11,900,000₫

MSI RTX 2060 GAMING Z 6G

10,400,000₫ 11,900,000₫

-12%
 MSI RTX 2060 VENTUS 6G OC MSI RTX 2060 VENTUS 6G OC
9,300,000₫ 10,600,000₫

MSI RTX 2060 VENTUS 6G OC

9,300,000₫ 10,600,000₫

-14%
 MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G OC / OCV1 MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G OC / OCV1
8,990,000₫ 10,400,000₫

MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G OC / OCV1

8,990,000₫ 10,400,000₫

-13%
 MSI RTX 2070 ARMOR 8G MSI RTX 2070 ARMOR 8G
13,900,000₫ 16,000,000₫

MSI RTX 2070 ARMOR 8G

13,900,000₫ 16,000,000₫

-10%
 MSI RTX 2070 GAMING Z 8G MSI RTX 2070 GAMING Z 8G
15,600,000₫ 17,300,000₫

MSI RTX 2070 GAMING Z 8G

15,600,000₫ 17,300,000₫

-14%
 MSI RTX 2080 DUKE 8G OC MSI RTX 2080 DUKE 8G OC
21,000,000₫ 24,300,000₫

MSI RTX 2080 DUKE 8G OC

21,000,000₫ 24,300,000₫

-17%
 MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8G MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8G
21,500,000₫ 26,000,000₫

MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8G

21,500,000₫ 26,000,000₫

-7%
 MSI RTX 2080 Ti DUKE 11G OC MSI RTX 2080 Ti DUKE 11G OC
32,500,000₫ 35,000,000₫

MSI RTX 2080 Ti DUKE 11G OC

32,500,000₫ 35,000,000₫

-7%
 MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11G MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11G
33,500,000₫ 36,000,000₫

MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11G

33,500,000₫ 36,000,000₫

-16%
 MSI RTX 2080 VENTUS 8G OC MSI RTX 2080 VENTUS 8G OC
19,900,000₫ 23,700,000₫

MSI RTX 2080 VENTUS 8G OC

19,900,000₫ 23,700,000₫